Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2009 Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
09-12-2009 Nghị quyết số 89/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010. 
09-12-2009 Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã La Gi. 
09-12-2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2010. 
09-12-2009 Nghị quyết số 86/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010. 
09-12-2009 Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2010. 
09-12-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Bình Thuận. 
09-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2010. 
09-12-2009 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010. 
09-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-12-2009 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2010. 
29-06-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
29-06-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2009 - 2010. 
16-12-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận. 
16-12-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2009. 
16-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009. 
16-12-2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
08-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2009. 
08-12-2008 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. 
08-12-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,798 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner