Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2009 Nghị quyết số 45/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 
16-07-2009 Nghị quyết số 46/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2009. 
14-07-2009 Nghị quyết số 44/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 
14-07-2009 Nghị quyết số 43/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 
22-12-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ năm 2009. 
22-12-2008 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009. 
22-12-2008 Nghị quyết số 40/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn huyện Phú Quý (giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015). 
22-12-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý (giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015). 
22-12-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2009. 
22-12-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,690,709 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner