Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý dự án thị xã La Gi. 
29-10-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn thị xã La Gi. 
26-10-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế hoạt động Ban quản lý Quỹ chăm sóc người cao tuổi các xã, phường thuộc thị xã La Gi. 
30-09-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi. 
10-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế về công tác văn thư lưu trữ. 
01-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 
04-08-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã La Gi. 
27-07-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 
27-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường. 
02-06-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dạy nghề thị xã La Gi. 
02-06-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ. 
28-04-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban, xã, phường thuộc thị xã hàng năm. 
27-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết nhu cầu đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã La Gi. 
10-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thị xã La Gi trong việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 
08-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc điều chỉnh Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND thị xã về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009 - thị xã La Gi. 
16-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế về quy trình xét, công nhận sáng kiến. 
13-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2009. 
09-01-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi. 
09-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
23-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner