Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy định cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
19-11-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 9, 18, 19 và 23 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND huyện Bắc Bình. 
17-11-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Dân phòng giáp ranh. 
20-10-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, thị trấn đến huyện trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
01-06-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy định xác nhận đề án bảo vệ môi trường. 
25-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Tiếp phát Truyền hình huyện. 
26-11-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy định thang điểm để xếp loại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bắc Bình. 
26-11-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng. 
24-11-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Bắc Bình. 
24-11-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Văn hóa và Thông tin. 
24-11-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình. 
24-11-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Bắc Bình. 
21-11-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,690,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner