Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn huyện Đức Linh. 
02-10-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Đức Linh. 
15-09-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh. 
15-09-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Đức Linh. 
09-04-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Đức Linh. 
09-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Linh. 
04-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 
16-12-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy trình hòa giải của Hòa giải viên và Tổ Hòa giải ở cơ sở. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,799,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner