Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hàm Tân. 
25-11-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Tân. 
25-11-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Hàm Tân. 
11-11-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm thực hiện Quyết định số 49/2009/QĐ- UBND ngày 07/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 13/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). 
15-10-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân. 
08-10-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân khai bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện. 
07-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân. 
02-10-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phê duyệt Đề án và Quy ước xây dựng xã văn hóa Sơn Mỹ giai đoạn 2009 - 2010. 
21-09-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện trên các lĩnh vực cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu và cấp phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ thuốc lá trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
28-08-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
28-08-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Hàm Tân (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 
03-07-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện. 
05-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân. 
24-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Hàm Tân. 
22-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” từ xã, thị trấn đến huyện trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
09-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Quyết định số 15/2009/QĐ- UBND ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 05/11/2008 của BCH Đảng bộ huyện (khóa VIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
26-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn huyện. 
06-03-2009 Quyết định số 720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về đính chính Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
17-02-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,306 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner