Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Phú Quý. 
14-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý. 
14-10-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quý. 
16-09-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011). 
31-08-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
31-08-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý. 
29-06-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý. 
15-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 
15-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 
25-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số điểm quy hoạch ban hành tại Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND huyện Phú Quý. 
18-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Quý. 
11-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn “Tam nông” tỉnh giao huyện phân khai. 
11-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chương trình giảm nghèo tỉnh giao huyện phân khai. 
05-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009. 
07-02-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 
22-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn huyện Phú Quý. 
30-12-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 
25-12-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 
05-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định mức, khung mức thu và quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn huyện Phú Quý. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner