Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-09-2009 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008. 
25-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế thuyên chuyển giáo viên hệ công lập đối với các trường học thuộc huyện quản lý. 
10-08-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp. 
31-07-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế tiếp công dân của huyện Tánh Linh. 
23-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
23-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Phòng Nông nghiệp và PTNT với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi La Ngà (cơ sở 2). 
20-05-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh. 
13-05-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu và sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện. 
08-05-2009 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ năm 1999 đến ngày 31/12/2008 đã hết hiệu lực thi hành. 
05-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân khai kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, TW năm 2009. 
24-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
25-02-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 
17-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009. 
30-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2009. 
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định mức thu Phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
16-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
16-12-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
10-12-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh. 
03-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 
02-12-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý các Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,799,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner