Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
14-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. 
07-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của BQL Di tích lịch sử - văn hóa chùa Cổ Thạch. 
05-08-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tuy Phong. 
06-07-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành mức thu phí tham quan tại Khu di tích lịch sử Cổ Thạch Tự, Bình Thạnh. 
09-03-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 
30-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009. 
23-12-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2009. 
23-12-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner