Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 
04-10-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng thị xã La Gi. 
05-05-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thị xã La Gi. 
22-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi. 
20-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010. 
14-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước của thị xã La Gi. 
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thị xã La Gi. 
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2010. 
06-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định tạm thời đối với tàu thuyền liên quan đến bốc dỡ hải sản và tiếp nhận các dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá La Gi, thị xã La Gi. 
28-12-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2010. 
18-12-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,643,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner