Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 
15-07-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về đề nghị công nhận thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 
15-07-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
15-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 
15-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. 
15-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. 
22-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-03-2011 Nghị quyết số 104/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 
13-12-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
13-12-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. 
13-12-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2011. 
03-12-2010 Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2011. 
03-12-2010 Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2011. 
03-12-2010 Nghị quyết số 94/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,789,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner