Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-11-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường; công viên; khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
26-10-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết. 
21-10-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về tăng cường các biện pháp giải quyết trật tự đô thị trên địa bàn. 
07-10-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy trình lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
07-10-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy trình lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
31-08-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước thành phố Phan Thiết. 
19-04-2011 Quyết định số 442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bổ sung Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND thành phố Phan Thiết. 
14-04-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 2, Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
20-12-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng thành phố Phan Thiết. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,791,043 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner