Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận. 
04-11-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận. 
31-10-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
31-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. 
21-10-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-10-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 
18-10-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận. 
03-10-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
16-09-2011 Quyết định số 1960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2012 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2012 cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận. 
14-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 
14-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định cụ thể chế độ ưu đãi thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
12-09-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Thuận thực hiện. 
12-09-2011 Quyết định số 1921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh. 
06-09-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ. 
19-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thuế môn bài đối với các loại thuyền hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định trình tự, thủ tục tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
29-07-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 
25-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 9/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
25-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về mức huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
28,790,795 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner