Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân. 
22-09-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 
12-08-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân. 
21-07-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Hàm Tân. 
15-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc huyện Hàm Tân. 
02-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Tân. 
07-01-2011 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân. 
09-12-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân. 
25-11-2010 Quyết định số 3232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh số của Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của UBND huyện Hàm Tân. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,791,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner