Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-11-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động nghĩa trang huyện Phú Quý. 
14-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
15-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn huyện Phú Quý. 
20-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý. 
19-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế phòng, chống thiên tai, thảm họa trên địa bàn huyện Phú Quý. 
20-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn huyện Phú Quý. 
24-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai. 
10-02-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011. 
21-12-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 
21-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2011. 
21-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định định mức chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2011. 
14-12-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,789,241 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner