Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2011 Quyết định đính chính số 5572/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh quyết định đính chính Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2011-2016. 
14-10-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 
07-10-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh. 
27-09-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện Tánh Linh. 
13-09-2011 Quyết định số 4305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 
18-08-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
27-07-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
15-07-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh. 
04-07-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh. 
01-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011. 
19-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh xã, thị trấn. 
10-05-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tánh Linh. 
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Tánh Linh. 
30-01-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 
14-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011. 
30-12-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011. 
30-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2011. 
30-12-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011-2015. 
01-12-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. 
24-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,790,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner