Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2013 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. 
13-11-2013 Quyết định số 2845/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện chi trả lương tăng thêm theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ cho các đơn vị dự toán khối tỉnh (đợt 2). 
13-11-2013 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án nghiên cứu phát triển thị trường thanh long Bình Thuận. 
31-10-2013 Quyết định số 2727/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt, ban hành Bộ thiết kế mẫu kiên cố kênh nội đồng phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận. 
31-10-2013 Quyết định số 2710/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
16-10-2013 Quyết định số 2534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-10-2013 Quyết định số 2515/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tạm thời về ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-10-2013 Quyết định số 2461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
20-09-2013 Quyết định số 2277/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng”. 
13-09-2013 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn (2011 - 2020) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
13-09-2013 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
12-09-2013 Quyết định số 2197/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
30-08-2013 Quyết định số 2095/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2013. 
11-07-2013 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 
02-07-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh. 
01-07-2013 Quyết định số 1556/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Trung tâm Thông tin trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
21-06-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
05-06-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-06-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng còn lại năm 2013. 
04-06-2013 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner