Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của 14 phường: Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Hài, Thanh Hải, Phú Thủy, Phú Trinh, Phú Tài, Xuân An, Bình Hưng, Hưng Long, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long. 
16-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2012. 
16-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2013. 
16-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. 
16-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2012. 
28-12-2012 Nghị quyết đính chính số 10/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết đính chính Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 18/12/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết. 
18-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 2013. 
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Phan Thiết. 
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phương án huy động vốn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ thành phố. 
18-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát năm 2013 của HĐND thành phố khóa X. 
18-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc năm 2013 của thành phố. 
18-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,689,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner