Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 117 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận. 
18-12-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
16-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-12-2014 Quyết định số 3979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Thuận. 
05-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế Một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
28-11-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
26-11-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-11-2014 Quyết định số 3800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2014. 
04-11-2014 Quyết định số 3624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/9/2014 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 
04-11-2014 Quyết định số 3623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành. 
30-10-2014 Quyết định số 3543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2014. 
29-10-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận. 
28-10-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-10-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
22-10-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định việc lập, giao kế hoạch thu chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Thuận. 
21-10-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
20-10-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
20-10-2014 Quyết định số 3411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
28,636,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner