Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-12-2014 Quyết định số 3897/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014. 
19-11-2014 Quyết định số 3770/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-10-2014 Quyết định số 3477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014 - 2020. 
10-10-2014 Quyết định số 3324/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Bình đến năm 2020. 
26-09-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
11-09-2014 Quyết định số 3016/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện đấu thầu (hoặc đặt hàng) vào danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
25-08-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. 
22-08-2014 Quyết định số 2791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, có xét đến 2025. 
11-08-2014 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
30-07-2014 Quyết định số 2571/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Bình Thuận. 
03-07-2014 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2014. 
28-05-2014 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014 - 2020 của tỉnh Bình Thuận. 
27-05-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-04-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở năm học 2013 - 2014 và xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014 - 2015. 
10-04-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
08-04-2014 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 
15-03-2014 Quyết định số 863/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 
12-03-2014 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Tiếp theo Công báo số 25+26). 
12-03-2014 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Tiếp theo Công báo số 25+26). 
05-03-2014 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,637,878 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner