Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2015

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2015 Quyết định số 3409/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 31/10/2015. 
30-11-2015 Quyết định số 3406/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, có xét đến 2025. 
17-11-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
11-11-2015 Quyết định số 3202/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 
22-10-2015 Quyết định số 2778/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân được làm hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước. 
19-10-2015 Quyết định số 2736/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên cấp Tiểu học năm 2015. 
18-09-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. 
08-09-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ. 
26-05-2015 Quyết định số 1348/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành mẫu Nội quy tiếp công dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-01-2015 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013. 
09-01-2015 Quyết định số 83/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. 
31-12-2014 Quyết định số 4315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. 
27-12-2014 Quyết định số 4199/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-12-2014 Quyết định số 4141/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,822 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner