Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2017

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2017 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2018. 
08-12-2017 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018. 
08-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2018. 
17-07-2017 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 
17-07-2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 
17-07-2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017. 
17-07-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X. 
17-07-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030. 
17-07-2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 
17-07-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân. 
17-07-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua đề án Đề nghị công nhận thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận là đô thị loại III. 
17-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
17-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-07-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh BìnhThuận. 
17-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-07-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh. 
17-07-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
17-07-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh. 
20-12-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 
20-12-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020). 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,642,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner